+ نوشته شده توسط محی الدین زاده، سیفی در سه شنبه ششم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت 21:32 |

شاید سخن گفتن در مورد مردی که سمبل ایثار و جهاد و گذشت ومهربانی بوده برای من سخت باشد اما از مردان بزرگ هر چه بتوانیم بگوییم و به نسل جوان منتقل کنیم بی شک بخشی از رسالت تاریخی مان را میتوانیم انجام دهیم .شهید ناصر سیفی نامی اشناست و چهره ای ماندگار در اورامانات.

بی شک هیچ زن و مردی در خطه اورامانات که سنشان کفاف بوده دوران دفاع مقدس رو به یاد داشته باشند امکان ندارد که این شهید بزرگوار را نشناسند.

توفیق اشنایی من با شهید سیفی.

در روز 64/1/29 روز ارتش که تازه وارد پاوه شده بودم که با شهید سیفی فرمانده نازنین ودوست داشتنی که با نیروهایش در روز ارتش حضور پیدا کرده بودنداشناشدم  لذا روز ارتش همیشه برای من با نام شهید سیفی و پاوه در ذهنم ماندگار است.وچنین شهیدی را باید مصداق واقعی عشق به امام دانست.شهید سیفی به واقع مرد عمل و وحدت و عشق به نظام جمهوری اسلامی بود.

بی شک شهید سیفی می توانست مانند بسیاری از هم سن وسالان خودش با توجه به اینکه کارمند دولت بود ودر پستی کار می کرد که خیلی مرتبط با جبهه وجنگ نبود عمرش را سپری کند اما عشق وعلاقه اش به نظام وامام او را به سربازی و دفاع از جمهوری اسلامی کشاند.

با اطمینان می گویم هیچ وقت شهید سیفی را در لباس غیر رزم ندیدم.

.یعنی هر وقت شما در هر جا شهید سیفی  را می دیدیدبا لباس پلنگی کردی که بسیار بر تن او زیبنده و زیبا بود مشاهده می کردید .رابطه دوستی وعاطفی که شهید سیفی با مردم و مسولین داشت او را به چهره ای محبوب تبدیل کرده بود.

خوب بخاطر دارم اتفاقی در پاوه افتاده بودکه نیروهایی امنیتی امده بودند.

نیروهایی امنیتی امده بودند.کسی را دستگیر کنند وقتی که شهید سیفی رسید همه نیروهای امنیتی و ان فرد منتظر بودن ببینند شهید سیفی چه تصمیمی می گیرد  به شخصا این شهید بزرگوار از نیروهای امنیتی خواستن که برگردند وخودش ان شخص را همراه خودبردند و جالب بود که با خودش برگرداند وهمان جا که خودش ضمانت ان فرد را بر عهده گرفت وخوشبختانه با وجود شهید سیفی تمام مشکلات منتفی شد.لذا اعتماد مسولین و مردم به شهید سیفی تا این حد باعث شده بود که حلال بسیاری از مشکلات در منطقه گردد شهید سیفی یکی از محبوبترین چهره ها بود که در عین وارستگی و فرماندهی وعملیاتی وشجاعتی که داشت بسیار مهربان و خوشرو بود یعنی اینکه شما همیشه شهید سیفی را با لبخند میدیدید. و هیچ کس لبخندهایی شهید سیفی را فراموش نمیکند وهر کس را میدید با لبخند به استقبالش می رفت واین ارتباط عاطفی بین شهید سیفی و مردم همیشه برقرار بود .علاقه و دوستی اش به خانواده اش بسیار چشمگیربود. همسر محترم ایشان فضایی بوجود اورده بودند.

که شهید سیفی با ارامش و آسایش بیشتری در صحنه هایی رزم حضور داشته باشد .ان شبی که ان اتفاق تلخ افتاد شهید سیفی با احساس مسولیتی که داشت شهید سیفی از شهر بیرون رفت و مورد هدف غیر انسانی ضد انقلاب قرار گرفت.

کسانی که بنام کرد عزیزترین فرزند کرد را به شهادت رساندند واین مزدوران شرمنده مردم همیشه خواهند بود.

.بی شک حماسه بعد ازشهادت شهید سیفی هجوم وتلاش جوانان را برای جذب در بسیج و ادامه راه این شهید بیشتر کرد.مردم اورامانات خوب به خاطر دارند که بعد از شهادت شهید سیفی چه تعدادی از مردم امدند و برای انتقام خون شهید موج خروشانی به راه افتاد و به جبه ها شتافتند و با ضد انقلاب در گیر شدند. امیدوار هستیم انچه که ما را به راه شهدا مستدام خواهد کرد اینست که اسم و رسم شهدا را فراموش نکنیم وبدانیم شهید سیفی ها بدنبال چه بودند و امثال شهید سیفی فقط به نظام .انقلاب و وطن عشق داشتن و راه خود را با سمت فرماندهی گم نکردن و همیشه و هر جایی که شهید سیفی رو میدیدید خودشان را خادم ملت و کسی که بتواند به مردم کمک کند می دانست .

شب حادثه .

شهید سیفی خود یک فرمانده بود و باید فرماندهی می کرد و  اگر عشق  به مردم ونظام نبود چه لزومی داشت که اوبه محل درگیری برود وقتی که خبر رسید که پست برق ورودی شهررا ضد انقلاب منفجر کرده برقی که به مردم خدمات می داد بی شک شهیدسیفی اون شب درحال استراحت بود.وباشنیدن این خبرشهیدسیفی لباس رزم برتن کردوبه همراه نیروهایش برای نجات شهروافرادش ازدست ضدانقلاب پیش قدم شد وخوب به یاددارم سوارماشین که شدبا همون لبخندهمیشگی خداحافظی کرد ومتاسفانه ضدانقلاب که ازپیش که برای ترور شهیدسیفی نقشه کشیده بودندماشین این بزرگوار را باگلوله تفنگ وآرپی جی مورد هدف قراردادندو به ارزوی دیرینه خودکه ترورشهیدسیفی بودرسیدندواین مرد نازنین را ازجمع ماجداکردند وبه مقام شهادت رساندندوقلب همه ما را بارفتن این مردبزرگ جریحه دارکردند.

بی شک شهیدسیفی یکی ازبهترین دوستان نازنین من بودندخداوند انشالله روح این شهیدبزرگوار راباهمه انبیا محشور گرداند

+ نوشته شده توسط محی الدین زاده، سیفی در شنبه پنجم دی ۱۳۹۴ و ساعت 19:20 |

+ نوشته شده توسط محی الدین زاده، سیفی در شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۴ و ساعت 22:48 |

+ نوشته شده توسط محی الدین زاده، سیفی در شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۴ و ساعت 22:24 |
دیدارمسول بسیج ادرات کشورازبسیج مستضعفین جناب اقای بیات واقای لطیفی ازبسیج ادارات استان کرمانشاه وجناب اقای بهشتی فرمانده سپاه پاوه واقای فرزد فرمانده حوزه شهیدسیفی دزتاریخ13947/09/17

 

+ نوشته شده توسط محی الدین زاده، سیفی در چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۴ و ساعت 16:2 |

+ نوشته شده توسط محی الدین زاده، سیفی در چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۴ و ساعت 15:43 |

+ نوشته شده توسط محی الدین زاده، سیفی در چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۴ و ساعت 15:27 |

توانایی های شهیدحاج ناصرسیفی که درمسولیت فرماندهی بسیج ازخودنشان دادندباعث شد که هنوزهم مسولین قدرشناس ومردم نسبت به بسیج درمنطقه اورامانات بعدازگذشت این همه سال به نحوه احسن یاد کنندشهیدناصرسیفی درزمان جنگ درسمت فرماندهی بسیج دوستدارمردم ومسولین بود به طوری با رزمندگان رفتارمی کرد که ازشهرهای همجوار به تیپ شهرستان پاوه (تیپ مستقل 212حمزه سیداالشهدا)ملحق می شدند. شهیدسیفی با تواناییهای  خاص خودباعث شدتا بسیج خواهران رادرپاوه برای اشتغال زایی خواهران وبرای کمک به امورات جبهه دایرنمایید ودرتمام لحظه های بحرانی پاوه ازجمله حماسه حصرپاوه باشهیدچمران وپاکسازی های منطقه باشهیدان حمیدقاضی .ناصرکاظمی . شهیدطباطبایی.وجاویدالاثراحمدمتوسلیان. وشرکت درعملیات محمدرسول الله باشهیدهمت.وتمام کمین های که بارزمندگان اسلام توسط عوامل خودفروش وابسته به مزدوران بعثی برای رزمندگان به کارمی گذاشتندشهیدسیفی شرکت داشتند وشهیدسیفی باجذب حدودسه هزارنفرنیرو ودرشهرستان پاوه واورامانات بازوی محکمی برای نظام ومردم  بودند وهنوزهم با گذشت این همه سال سردارانی بزرگ همچون حاج علی شادمانی رییس عملیات ستادکل نیروهای مسلح.سردارمحمدپاکپور فرمانده نیرو زمینی سپاوه پاسداران انقلاب اسلامی .سردارآزادی معاونت فرهنگی بسیج مستضعفین ..سردارحسین دقیقی ازاین شهیدبزرگواربه عنوان یک الگو کارامدبسیج وانقلاب یادمی کنند.

+ نوشته شده توسط محی الدین زاده، سیفی در شنبه سی ام آبان ۱۳۹۴ و ساعت 1:17 |

+ نوشته شده توسط محی الدین زاده، سیفی در جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ و ساعت 13:16 |

+ نوشته شده توسط محی الدین زاده، سیفی در جمعه یکم آبان ۱۳۹۴ و ساعت 10:56 |

خاطره ای ازدرگیری 6روز مرداد 58شهر پاوه روزپنجم محاصره شهرپاوه بوددرحالیکه تمامی ارتفاعات شهردر دست عوامل مزدور بود لحظه به لحظه محاصره شهرپاوه تنگ ترشده وتمام امکانات برای سقوط پاوه فراهم می شدوپارک کویمکال وجاده گردشگری فعلی ارتفاعات سراب هولی وباغات مشرف به روستای خانقاه واداره راه مسکن وشهرسازی فعلی به طرف روستای نوریاب تماماازضدانقلاب پوشیده بود ودرحقیقت امیدمردم شهرپاوه به ناامیدی تبدیل شده بود تاجایی که اشکارابابلندگو مردم راتهدید به انواع حرفهای رکیک وزشت می نمودند.واینجابود درتاریخ25مرداد سال 1358توسط مرحوم علی محمد باباخاص متن اطلاعیه ای تهیه گردید که می بایستی درسطح شهرپاوه قرائت می گردید که اینجانب محمدامین امینی وشهیدبزرگوار حاج ناصرسیفی بصورت داوطلبانه وباعشق ونجابت به شهرپاوه آمادگی خودرااعلام نمودیم وراس 10صبح به محوطه شهرداری قدیم (میدان مولوی )که آتش نشانی درآنجااستقرارداشت مراجعه وباماشین خاور به رانندگی شهید بزرگوارحاج ناصرسیفی ازمیدان مولوی به طرف فرمانداری وسراب هولی حرکت وهرلحظه هم بارگبارگلوله دشمن به سمت ماشین روبرو می شدیم واطلاعیه بسیارحماسی تحت این عنوان (مردم دلاورومقاوم شهرپاوه تهدیدهای عوامل خودفروخته راجدی نگیرید ومقاومت کنیدانشالله نصرت وپیروزی نزدیک است .ومتعاقب این اطلاعیه بودکه فرمان تاریخی رهبرکبیرانقلاب صادرشدوفردای آن روز ضدانقلاب تارومارگردیدوبه جرات می توان گفت که کسی جرات ازخانه بیرون امدنم نداشت ولی درتمام مراحل شهیدبزرگوارناصرسیفی باعث دلگرمی رزمندگان ومردم بوده است.و اسم ورسم این شهیدبزرگوارمورد.زبان زدفرماندهان رده بالای ایران اسلامی است ونام پاوه هنوزهم با بزرگی وعظمت این برادربزرگوار.وهم رزمهایش می درخشد.

+ نوشته شده توسط محی الدین زاده، سیفی در شنبه چهارم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 23:37 |

شمادیگردرمیان مانیستی ولی عکس شما هست.                                                           

شمادیگردرمیان همرزمانت نیستی ولی خاطراتت هست.

شمادیگرنیستی تا دشمنان رو خشمگین کنی ولی اسم ورسم شما دشمنان انگشت شمار شمارو که لکه های ننگی برای جامعه شدندآزار می دهد.

 

 

+ نوشته شده توسط محی الدین زاده، سیفی در سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۴ و ساعت 22:0 |

+ نوشته شده توسط محی الدین زاده، سیفی در دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۴ و ساعت 18:8 |

+ نوشته شده توسط محی الدین زاده، سیفی در پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 0:25 |

مراسم استقبال ازشهیدحاج ناصرسیفی درموقع بازگشت ازخانه خدادرشهریورماه سال1364

 

+ نوشته شده توسط محی الدین زاده، سیفی در سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 1:17 |


Powered By
BLOGFA.COM